Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Liên Hòa

1. Đảng ủy xã Liên Hòa: 

1.1. Bí thư: ĐỖ BẢO ĐIỀN

- Số điện thoại: 097 7 54 9919

- Địa chỉ Email: diendb@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: PHAN HỮU CỐ

- Số điện thoại: 098 670 1476

- Địa chỉ Email: coph@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng uỷ

 

2. Hội đồng nhân dân xã Liên Hòa:

2.1. Chủ tịch: ĐỖ BẢO ĐIỀN

- Số điện thoại: 097 7 54 9919

- Địa chỉ Email: diendb@vinhphuc.gov.vn

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Hội đồng nhân dân

 

2.2.Phó chủ tịch: BÙI HỒNG LAN

- Số điện thoại: 0167 938 3556

           - Địa chỉ Email: lanbh@vinhphuc.gov.vn     

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Hội đồng nhân dân.

 

3. UBND xã Liên Hòa:

- Số điện thoại: 0211 3831 177

- Địa chỉ Email: lienhoa@vinhphuc.gov.vn

 

3.1. Chủ tịch: NGUYỄN THỊ MINH

  - Số điện thoại: 097 692 4865

         - Địa chỉ Email: minhnt3@vinhphuc.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền 

 

3.2. Phó chủ tịch: LÊ HỒNG AN

         - Số điện thoại:  096 467 0848

         - Địa chỉ Email: anlh2@vinhphuc.gov.vn                     

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Kinh tế, Văn hóa-xã hội.

         

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục