Giới thiệu các tổ chức

Giới thiẹu về xã Sơn Đông


1. UBND xã Sơn Đông.

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: sondong@vinhphuc.gov.vn

 

2. Các đồng chí lãnh đạo:

* Đồng chí: Lê Minh Hồng.

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã.

- Điện thoại: 0983700213.

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh chỉ  đạo và phụ trách chung, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và của HĐND xã.

* Đồng chí: Lê Văn Long.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

- Điện thoại: 0987266493.

- Địa chỉ Email: lelongsd@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND xã.

* Đồng chí: Trần Ngọc Sơn.

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

- Điện thoại: 0973874486.

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách công tác Đảng.

* Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng.

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã.

- Điện thoại: 0984201725.

- Lĩnh vực Phụ trách: Chuyên trách hoạt động của HĐND xã.

* Đồng chí: Trần Văn Tuấn.

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã.

- Điện thoại: 0975634795.

 

- Lĩnh vực Phụ trách: Chỉ đạo công tác Quản lý Đất đai, GTTL và môi trường; Phụ trách chỉ đạo công tác Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thủy lợi; công tác văn hóa thông tin, phát thanh; phụ trách lĩnh vực vay vốn của các tổ chức Hội; trực tiếp là người phát ngôn của UBND xã.Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục