Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Vân Trục

1. Đảng ủy xã Vân Trục:

 

1.1. Bí thư Đảng ủy: LƯƠNG THỊ PHƯỢNG    

- Số điện thoại: 0988.980.147.

- Địa chỉ Email: phuonglt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, HĐND

 

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: NGUYỄN KIM KHÔI

- Số điện thoại: 0977039760

- Địa chỉ Email: khoink@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Đoàn thể.

 

2. Hội đồng nhân dân xã Vân Trục

 

Chủ tịch: LƯƠNG THỊ PHƯỢNG

- Số điện thoại: 0988.980.147

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

3. UBND xã Vân Trục

- Số điện thoại: 02116558112

- Địa chỉ Email: vantruc@vinhphuc.gov.vn

 

 

3.1. Chủ tịch: NGUYỄN HỮU CHÍ

- Số điện thoại: 01694104469

- Địa chỉ Email: chinh@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách quản lý nhà nước về hành chính

 

 

3.2. Phó chủ tịch: NGUYỄN KIM HẢI

- Số điện thoại: 0168.680.6815 

- Địa chỉ Email: haink@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hoá – Xã hội

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục