GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Văn Quán


- UBND xã Văn Quán

- Số điện thoại: 02113830510

1. Đồng chí: Ngô Quang Phú

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã.

          - Số điện thoại: 0971970169

          - Địa chỉ gmail: ngoquangphu@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, Đảng bộ và Chính quyền

2. Đồng chí: Ngô Xuân Trường 

          - Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

          - Số điện thoại: 0978589579

         - Địa chỉ gmail: truongbtclt@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

3.  Đồng chí: Vũ Viết Văn

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 0983 282 367

          - Địa chỉ Email: vuvietvanvq@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng- HĐND xã

4. Đồng chí: Ngô Đình Hạng

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 0383728577

          - Địa chỉ Email: đinhhang77vqlt@gmail.com

5. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Minh

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại:  0986309409

          - Địa chỉ Email:  nguyenminhngocvq@gmail.com

           - Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế - Xã hội

6. Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại:  0986430904

          - Địa chỉ Email:  doanxavanquan@gmail.com

           - Lĩnh vực phụ trách: VHXH - ANQP

       

 

 

Ngày đăng: 10/11/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục