Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Văn Quán1. Đồng chí: Vũ Hiền Lương

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 01669 479 999

          - Lĩnh vực phụ trách: Đảng ủy-HĐND xã

2. Đồng chí: Nguyễn Tiến Khắc

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

          - Số điện thoại: 0988 944 079

          - Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng ủy- UBKT Đảng ủy

3. Đồng chí: Nguyễn Đình Hạng

          - Chức vụ: ĐUV- Phó Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại:  0983 720 977

          - Địa chỉ Email:  dinhhang77vqlt@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: HĐND xã Văn Quán

4.  Đồng chí: Vũ Viết Văn

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại: 0983 282 367

          - Địa chỉ Email: vuvietvanvq@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: UBND xã Văn Quán

5. Đồng chí: Ngô Quang Phú

          - Chức vụ: UVBTV – PCT UBND xã

          - Số điện thoại: 0974 078 089

          - Địa chỉ Email: ngoquangphuvq@gmail.com

 

          - Lĩnh vực phụ trách:  UBND xã Văn Quán

 

 

Ngày đăng: 10/11/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục