Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Quang Sơn
1. Đảng ủy xã Quang Sơn:

 

1.1. Bí thư Đảng ủy: PHẠM VĂN HÙNG  

- Số điện thoại: 0948 027 948.

- Địa chỉ Email: hungpv@vinhphuc.gov.vn

1.2. Phó Bí thư thường trực: NGUYỄN VIẾT XUÂN

- Số điện thoại: 0987 266 223

- Địa chỉ Email: xuannv@vinhphuc.gov.vn

1.3. Phó Bí thư: HOÀNG NGỌC SƠN

- Số điện thoại: 0987.950.918

- Địa chỉ Email: sonhn2@vinhphuc.gov.vn

 

2. Hội đồng nhân dân xã Quang Sơn 

 

2.1. Chủ tịch PHẠM VĂN HÙNG    

- Số điện thoại: 0948 027 948.

- Địa chỉ Email: hungpv@vinhphuc.gov.vn

2.2.Phó chủ tịch: TRẦN THỊ LOAN

- Số điện thoại: 0972 242 163

- Địa chỉ Email: tranloan692009@gmail.com

 

3. UBND xã Quang Sơn

- Số điện thoại: 02113.894.210

- Địa chỉ Email: quangson@vinhphuc.gov.vn

 

3.1. Chủ tịch: HOÀNG NGỌC SƠN

- Số điện thoại: 0987 950 918

- Địa chỉ Email: sonhn@vinhphuc.gov.vn 

3.2. Phó chủ tịch: VŨ VĂN CÁC

- Số điện thoại: 0969 730 232

 

- Địa chỉ Email: cacvv@vinhphuc.gov.vn

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục