GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Đình Chu

 

       

          - Địa chỉ Email: dinhchu@gmail.com.vn 

       I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo.

    1. Đồng chí:  Hoàng Văn Kiệm.

    - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

      - Số điện thoại: : 0988.901.169

      - Địa chỉ Email: kiemhv@vinhphuc.gov.vn ; hoangvankiem68@gmail.com

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, Phụ trách Hội đồng nhân dân.

    2. Đồng chí: Ngô Kim Hoành

    - Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

     - Số điện thoại: 0982.951.968, 0915.873.988

    - Địa chỉ Email: hoanhnk@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

        3. Đồng chí: Trần Điều.

        - Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân.

        - Số điện thoại: 0989.271.889

        - Địa chỉ Email: dieut@vinhphuc.gov.vn

        - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Hội đồng nhân dân.

        4. Đồng chí: Trần Hồng Tư

         - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.        

         - Số điện thoại: 0986.534.572

         - Địa chỉ Email: tuth@vinhphuc.gov.vn ; tranhongtudc@gmail.com

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền.

         5. Đồng chí: Trần Quốc Khánh

         - Chức vụ: Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

         - Số điện thoại: 0978.158.273; 0335.177.469

         - Địa chỉ Email: khanhtq3@vinhphuc.gov.vn

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách kinh tế - văn hóa – xã hội.

 

 


Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục