Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Đình Chu


 

 


- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: ubndxadinhchu@gmail.com.vn

 

 

 

 

1. Đồng chí: Nguyễn Duy Minh.

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Số điện thoại: : 01668.470.725

- Địa chỉ Email: minhnd2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, Phụ trách Hội đồng nhân dân.

 

2. Đồng chí: Trần Anh Mai

- Chức vụ: Thường trực Đảng ủy.

- Số điện thoại: 01633.356.400

- Địa chỉ Email: maita@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

3. Đồng chí: Ngô Kim Hoành

- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Số điện thoại: 0915.873.988

- Địa chỉ Email: hoanhnk@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Hội đồng nhân dân.

4. Đồng chí: Hoàng Văn Kiệm

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

- Số điện thoại: 0988.901.169

- Địa chỉ Email: kiemhv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền.

5. Đồng chí: Trần Hồng Tư.

- Chức vụ: Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

- Số điện thoại: 0986.534.572

- Địa chỉ Email: tuth@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách kinh tế - văn hóa – xã hội.

 


Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục