Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HUYỆN

 - Số điện thoại CĐ: 02113829027.

- Địa chỉ Email: linhvn.vpc@vnpt.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cấp ủy Đảng, Chính quyền.

+ Chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn.

 

1. Giám đốc: VŨ NGỌC LINH

- Số điện thoại CĐ: 02113829027.

- Địa chỉ Email:  Linhvn@vnpt.vn

2. Phó giám đốc: NGUYỄN VĂN AN

- Số điện thoại CĐ: 02113631919.

- Địa chỉ Email: annv.vpc@vnpt.vn

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục