GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HUYỆN

 

1. Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Viễn thông Lập Thạch – Sông Lô

- Số điện thoại: 0211.3829.533

- Địa chỉ Email:

- Chức năng, nhiệm vụ: Cung cấp các dịch vụ Công nghệ thông tin - Viễn thông và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn hai huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô.

2. Các đồng chí lãnh đạo:

*) Đồng chí: Vũ Ngọc Linh

- Chức vụ: Giám đốc;

- Số điện thoại: 0948.204.080;

- Địa chỉ Email: linhvn.vpc@vnpt.vn;

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung, điều hành mọi mặt sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên địa bàn hai huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô.

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục