GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẬP THẠCH

- Số điện thoại CĐ: 0211 3 631 686.

- Địa chỉ Email: benhvienlapthach@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực.

 

1. Giám đốc: NGUYỄN HẢI CHÂU

- Uỷ viên BCH Huyện uỷ - Giám đốc Bệnh viện;

- Số điện thoại: 0211 3830905

- Lĩnh vực phụ trách: Điều hành, quản lý toàn bộ bệnh viện.

2. Phó giám đốc: NGUYỄN VĂN MẠNH

- Số điện thoại: 0311 3830522

- Lĩnh vực phụ trách: Dược, Hành chính của  bệnh viện.

3. Phó giám đốc: .........................................

- Số điện thoại: 0211 3830132

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kế hoạch và chuyên môn của  bệnh viện.

4. Phó giám đốc: HÀ THỊ TÂM

 Số điện thoại: 0311 3636853.

 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Cận lâm sàng, phòng khám, ngoại, sản, chuyên khoa của  bệnh viện.

5. Phó giám đốc: NGUYỄN NGỌC LONG

- Số điện thoại: 0311 3636853.

- Lĩnh vực phụ trách: phòng khám, ngoại.

 

Ngày đăng: 02/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục