GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

- Số điện thoại: 0211.3.830366

- Địa chỉ Email: vkslapthach@yahoo.com.

 

1. Viện trưởng: LÊ ĐỨC HIẾU

- Số điện thoại: 021.3.830121

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Viện Kiểm sát nhận dân huyện Lập Thạch.

Trực tiếp phụ trách: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự; công tác kiểm sát thi hành án; công tác văn phòng; công tác Đảng.

2. Phó viện trưởng: NGUYỄN CÔNG LỢI

- Số điện thoại: 021.3.830121

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát xét khiếu tố, công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; công tác thanh niên; công tác công đoàn.

3. Phó Viện trưởng: VŨ THỊ PHƯƠNG THANH

            - Số điện thoại: 021.3.830121

4. Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện:

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

- Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

 

Ngày đăng: 11/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục