Giới thiệu các tổ chức

CHI CỤC THUẾ

- Số điện thoại cố định: 02113 830 184

- Địa chỉ Email: cctlthach.vph@gdt.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý thu các khoản thuế, phí, lệ phí trên địa bàn huyện.

 

1. Chi cục trưởng: PHẠM THANH HẢI

- Uỷ viên BCH Huyện uỷ - Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 02113 830 185

- Địa chỉ Email: pthai.vph@gdt.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; Công tác nhân sự, tài vụ.

2. Phó Chi cục trưởng:

- Số điện thoại: 02113 830 185

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Tuyên truyền hỗ trợ NNT; công tác Kê khai - kế toán – Tin học.

 Phó Chi cục trưởng: TRẦN VĂN BÍCH

- Số điện thoại: 02113 830 185

- Địa chỉ Email: tvbich.vph@gdt.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác hành chính, ấn chỉ; công tác Trước bạ thu khác ngân sách.

4. Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Huy Bình

         - Số điện thoại: 02113 830 185

         - Địa chỉ Email: nhbinh.vph@gdt.gov.vn

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kiểm tra; thu nợ và cưỡng chế thuế; Đội thuế liên xã Lập Thạch.

 

Ngày đăng: 10/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục