THỜI SỰ TỔNG HỢP

Lập Thạch gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và 70 năm thành lập tỉnh

 

 

Chiều ngày 31/01/2020, huyện Lập Thạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/02/1950-12/02/2020). Dự buổi lễ có đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 

 

  

Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn chặng đường 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi qua; trong đó khẳng định: Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào; đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế, xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; tạo ra những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh sự phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự lớn mạnh của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Lập Thạch đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đồng thời, Lập Thạch thiết lập cơ cấu kinh tế phù hợp, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,01%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1.05%; năm 2019, 100% các xã đã công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong huyện được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ và Nhân dân trong huyện Lập Thạch sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ xã Đình Chu và Đại hội Đảng bộ huyện làm điểm của tỉnh, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

 

 

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 03/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*