THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ngày đăng: 30/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*