THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chiều ngày 08/10/2019, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

 

 

 

Đồng chí Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

 

 

 

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo đề cương báo cáo chính trị, đề cương báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung liên quan. Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, tập trung nhấn mạnh về một số vấn đề trọng tâm như: Bố cục, nội dung Báo cáo chính trị cần khoa học, tránh trùng lặp, phải có tính kế thừa và có đổi mới, sáng tạo, phát triển, bao quát được các vấn đề. Về phương hướng, mục tiêu, cần nêu bật được những nhiệm vụ đột phá, định hướng phát triển của huyện trong nhiệm kỳ tới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhấn mạnh: Việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý. Việc xây dựng báo cáo chính trị phải bám sát cương lĩnh chính trị của Đảng, thể hiện được tầm nhìn, bản lĩnh, ý chí, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Tiểu ban Văn kiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

 

 

Thanh Ngân

Ngày đăng: 11/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục