THỜI SỰ TỔNG HỢP

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Đảng ủy các xã Xuân Hòa, Triệu Đề, Tử Du

 

 

Vừa qua, Đoàn giám sát của Huyện ủy đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 07/3/2018 của Huyện ủy Lập Thạch về việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với Đảng ủy các xã Xuân Hòa, Triệu Đề, Tử Du. Đồng chí Phùng Thế Hải, TV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

 

Giám sát tại Đảng ủy xã Triệu Đề

 

 

 

Thời gian qua, Đảng ủy các xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" được tiến hành thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Công khai, minh bạch những nội dung cần công khai; phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để nhân dân dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát. Khi có ý kiến góp ý của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp thu; yêu cầu tập thể, cá nhân được góp ý báo cáo, giải trình cụ thể về những nội dung được góp ý; tổ chức xác minh làm rõ từng nội dung và kết luận cụ thể, xử lý nghiêm các khuyết điểm, sai phạm (nếu có); thông báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu và xử lý ý kiến góp ý; công khai nội dung tiếp thu ý kiến góp ý (nếu cần thiết). Thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, đặc biệt là đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt. Bên cạnh đó, Đảng ủy các xã đã tạo điều kiện để Nhân dân giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên dưới nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua MTTQ và các đoàn thể, qua HĐND, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, qua đơn thư phản ánh…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 99 của Đảng ủy các xã Xuân Hòa, Triệu Đề, Tử Du. Đồng thời đề nghị Đảng ủy các xã làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thế Hải, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 99 của Đảng ủy các xã Xuân Hòa, Triệu Đề, Tử Du. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy các xã cần khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ rõ. Thực hiện nghiêm túc Quyết định 99 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tổ chức tốt hội nghị đối thoại định kỳ theo quy định; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quyết định 217, 218; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân.

 

Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 07/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục