THỜI SỰ TỔNG HỢP

Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2018

 

 

Trong 2 ngày 27-28/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Việt Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí trong tổ công tác của tỉnh, đại biểu các Ban xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy.

 

 

Năm 2018, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, đạt và vượt  26/29 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác xây đảng được quan tâm, chú trọng. Việc tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, của Tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình từng bước sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, văn hóa xã hội có nhiều đổi mới; chính sách xã hội được giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại kỳ kiểm điểm năm 2017, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm năm 2018, đồng thời xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách. Trên cơ sở kết quả và những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng phương hướng và các giải pháp khắc phục những những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2019.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình dân chủ, khách quan, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí của ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.  

 

 

 

Ngọc Thảo 

 

Ngày đăng: 28/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục