THỜI SỰ TỔNG HỢP

Huyện Lập Thạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

 

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Lập Thạch đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cấp, các ngành và địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 

 

 

Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Huyện đoàn Lập Thạch cho các em học sinh

 

 

 

Để công tác PBGDPL phát huy hiệu quả, hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, xã, thị trấn; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Lập Thạch có 37 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 485 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, thị trấn. Huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện bằng nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị tập huấn; treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; qua hoạt động hòa giải ở cơ sở... Thông qua các hình thức này, nhiều chủ trương, chính sách pháp luật đã được chuyển tải một cách sinh động, kịp thời, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Trong 03 năm 2016 -2018, UBND huyện đã tổ chức được 64 lớp tập huấn pháp luật cho các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua các hội nghị được 110 cuộc với gần 14.000 lượt người tham gia; tổ chức 28 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với trên 30.000 lượt người dự thi; phát sóng trên 2.500 lần chương trình PBGDPL trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Công an huyện tổ chức tuyên truyền 138 cuộc tuyên truyền lưu động pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền trực tiếp tại 25 trường học, 7.200 lượt trên hệ thống loa truyền thanh, đăng tải 61 tin, bài, phóng sự về an ninh, trật tự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, công an huyện còn tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho 100% đối tượng bị giam giữ, tạm giam trong Nhà tạm giữ Công an huyện; gắn công tác tuyên truyền pháp luật với việc xây dựng mô hình tuyên truyền, hiện có 18 mô hình tự quản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy. Tòa án, Viện kiểm sát nhân sân tăng cường phối hợp xét xử lưu động, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Công tác tuyên truyền thông qua hoạt động hòa giải cơ sở được các địa phương thực hiện có hiệu quả, góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân. Hiện, toàn huyện có 214 tổ hòa giải với 1.637 hòa giải viên. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tiến hành hòa giải 513 vụ, trong đó hòa giải thành được 422 vụ, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%. Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và hương ước, quy ước cũng được quan tâm triển khai có hiệu quả. Đến nay, 16/20 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 100% các thôn, TDP xây dựng được hương ước, quy ước. Việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật cũng được chú trọng thực hiện. 100%  các xã, thị trấn đã có tủ sách pháp luật, bình quân mỗi tủ sách có khoảng trên 200 đầu sách. Qua đó tạo điều kiện và thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân đến tìm hiểu nghiên cứu pháp luật.

Qua công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

 

                              

Thanh Ngân - Ban Dân vận Huyện ủy

 

Ngày đăng: 05/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*