THỜI SỰ TỔNG HỢP

Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Lập Thạch

 

 

Sáng ngày 25/10/2018, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - TUV, Chủ tịch MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Lập Thạch.

 

 

Những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng huyện Lập Thạch thường xuyên quan tâm đến công tác quán triệt và triển khai, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi việc thực hiện QCDC là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng nhiều văn bản, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; UBND các cấp đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện Pháp lệnh và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai nhân rộng mô hình cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND huyện và các xã, thị trấn; quy chế dân chủ ở xã, thị trấn theo Pháp lệnh 34 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, nề nếp: Thực hiện tốt việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp, không áp đặt hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nhân dân như: việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, TDP; nhân dân thực hiện giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thực hiện đúng quy định; Đến nay, toàn huyện có 20 Ban thanh tra nhân dân; 20 Ban đầu tư giám sát cộng đồng; 214 Ban công tác mặt trận; 214 tổ hòa giải cơ sở. Năm 2018, Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 25 cuộc, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát được 12 cuộc, qua giám sát đã phát hiện sai phạm như: đổ bê tông không đạt chiều cao theo quy định, mác bê tông không đúng, việc xây dựng các công trình một số hạng mục không đúng với thiết kế… Sau khi giám sát có kết luận đề nghị các nhà thầu làm đúng theo quy định; 20/20 xã, thị trấn tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/1/2015 của Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp xác định việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ quan trọng. 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đều xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật, Quy chế văn hóa công sở và quy định có tính chất đặc thù. Thực hiện công khai các nội dung để công chức, viên chức được biết như: việc tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức. Việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và công dân được thực hiện tốt. Năm 2018, Ban tiếp công dân huyện tiếp 150 lượt  công dân (giảm 34 lượt SCK), 88 đơn thư trong đó đơn khiếu nại 01 đơn, 02 đơn tố cáo, 85 đơn kiến nghị phản ánh. Đến nay đã giải quyết xong 80/88 đơn, riêng đối với đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện đã giải quyết xong 03/03 đơn…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - TUV, Chủ tịch MTTQ tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Lập Thạch. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới huyện Lập Thạch tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh 34 số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 60 của Chính phủ; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp của huyện; làm tốt công tác dân vận chính quyền…

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại xã Sơn Đông và Đoàn đã đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị này.

 


Thúy Ngân - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch

 

Ngày đăng: 26/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*