THỜI SỰ TỔNG HỢP

Tập huấn vẽ sơ đồ và phân chia địa bàn trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Sáng nay 26/9/2018, Chi cục thống kê huyện Lập Thạch  tổ chức hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho 40 đồng chí cán bộ thống kê, địa chính của 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Tại buổi tập huấn các đại biểu được hướng dẫn mục đích, yêu cầu của công tác vẽ sơ đồ nền xã và phân chia địa bàn điều tra, các khái niệm trong tổng điều tra như: Địa bàn điều tra, địa bàn đặc thù, sơ đồ nền xã, thị trấn, sản đồ số; tìm hiểu các nguyên tắc phân chia địa bàn điều tra; ranh giới giữa các địa bàn điều tra sau khi phân chia phải rõ ràng hoặc tương đối rõ ràng. Đồng thời hướng dẫn vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; hướng dẫn ghi danh sách địa bàn điều tra, cách chụp ảnh, quét ảnh sơ đồ nền của xã, thị trấn và cách gửi vào cơ sở dữ diệu ảnh.  

Theo hướng dẫn, việc vẽ sơ đồ nền sẽ được chia thành 2 trường hợp: xã có bản đồ số thực hiện vẽ qua 07 bước; xã không có bản đồ số thực hiện vẽ qua 03 bước cụ thể theo quy định. Việc thực hiện vẽ sơ đồ nền xã và phân chia địa bàn điều tra là một trong những nội dung quan trọng góp phần vào sự thành công của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Thông qua lớp tập huấn giúp người lập bảng kê, điều tra viên xác định đúng phạm vi địa bàn điều tra được phân công thực hiện thu thập thông tin qua đó làm cơ sở cho việc lập kế hoạch huy động nguồn lực, tuyển chọn, tập huấn lực lượng tham gia điều tra và xây dựng dàn mẫu chủ cho các cuộc điều tra chọn mẫu hộ dân cư giai đoạn 2019 - 2029.

 

Ngọc Thảo - Trung tâm VHTTTT

Ngày đăng: 26/09/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*