THỜI SỰ TỔNG HỢP

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

 

Ngày 29/6/2018, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. tham dự hội nghị tại điểm cầu Lập Thạch có đồng chí Hà Đình Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thường trực HĐND - UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ, đoàn thể huyện; Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc;   chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

 

 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến 

 

 

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Buổi chiều cùng ngày, nghe đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; thảo luận các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết và nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

Thông qua việc học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; giúp cán bộ, đảng viên hiểu, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết. Tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

 

Thúy Ngân - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

Ngày đăng: 29/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*