GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

XÃ BÀN GIẢN

 

 

-      Số điện thoại: 02113831223

-      Địa chỉ mail: ubndxabangian@gmail.com

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

II. Các đồng chí lãnh đạo 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại: 0982 064 165

- Địa chỉ mail: minhnv2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng ủy xã, Chỉ đạo chung.

2. Đồng chí Phan Công Chung

- Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại: 0989 578 665

- Địa chỉ mail: chungpc@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng ủy, HĐND xã

3. Đồng chí Trần Thị Hải Yến

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại: 0353 848 614

- Địa chỉ mail: yentth@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chung của HĐND xã

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thu

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0982 024 075

- Địa chỉ mail: thunv2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: ....................

- Địa chỉ mail: ..............@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân.

5. Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: ....................

- Địa chỉ mail: ..............@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân.

 

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục