THỜI SỰ TỔNG HỢP

Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc tại huyện Lập Thạch

 

Ngày 07/6/2018, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc tại huyện Lập Thạch. Dự buổi làm việc có đồng chí Lưu Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy.

 

 

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc

tại huyện Lập Thạch

 

 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, có 970 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 3.300 nhân khẩu gồm các dân tộc Cao Lan, Dao, Sán Dìu, Tày, Mường, Thái, Nùng sống xen kẽ ở hầu hết các xã trong huyện, trong đó nhiều nhất là dân tộc Sán Dìu (830 hộ với 2.800 khẩu), tập chung chủ yếu ở xã Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình và rải rác ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc, 15 năm qua, nhận thức về dân tộc và công tác dân tộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Lập Thạch đã được nâng lên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc triển khai. Huyện cũng đã đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi như: giao đất, giao rừng, xóa đói, giảm nghèo, chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, chính sách an sinh xã hội. Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư như giao thông, trường học, thủy lợi, trạm y tế, điện thắp sáng, trạm cấp nước…Công tác nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Huyện công nhận 7 người được bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn trong đó cấp tỉnh 02 người, cấp huyện 05 người. Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc, miền núi được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tăng dần hàng về số lượng và chất lượng, năm 2013 có 57/7.332 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đến nay có 89/8.185 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy

chỉ đạo buổi khảo sát tại xã Quang Sơn

 

 

 Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá; nêu lên những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp, giải pháp thực tiễn về công tác dân tộc trên địa bàn, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới.

            Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Sơn để khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc.Thanh Ngân - Ban Dân vận

 

Ngày đăng: 08/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục