GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Đồng Ích

 

- Số điện thoại: 02113 831219          

 - Địa chỉ Email: dongich@vinhphuc.gov.vn

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

    1. Đồng chí: Nguyễn Chí Thanh

    - Chức vụ: Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã.

     - Số điện thoại: 02113609168

    - Địa chỉ Email: Nguyenchithanhubnddongich@gmai.com

    - Lĩnh vực phụ trách: Đảng bộ

    2. Đồng chí: Trần Việt Anh

    - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT xã

     - Số điện thoại: 0977568863

    - Lĩnh vực phụ trách: Đảng - khối đoàn thể

3. Đồng chí: Triệu Đại Xuân

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

    - Số điện thoại: 0973391683

    - Lĩnh vực phụ trách: HĐND xã

4. Đồng chí: Trần Văn Đức

    - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0977568863

    - Địa chỉ Email: Ductranvanvp@gmail.com

   - Lĩnh vực phụ trách: Chính quyền.

4. Đồng chí: Tạ Kim Đồng 

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   - Số điện thoại: 0986.207.809

   - Địa chỉ Email: Dongtk@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực phụ trách: VH-XH

      5. Đồng chí: Triệu Đức Cảnh

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   - Số điện thoại: 0978.074.025

   - Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế - Tài nguyên

 

 

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục