Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Đồng Ích1. Đảng ủy xã Đồng Ích:

 

 

 1.1.Bí thư: TRẦN XUÂN HẠNH

 

-     Số điện thoại: 0912 548 184

-     Địa chỉ Email: hanhtx@vinhphuc.gov.vn

1.2. Phó bí thư Thường trực: NGUYỄN VĂN BỐN

 

-     Số điện thoại: 0913 988 628.

-     Địa chỉ Email:bonnv@vinhphuc.gov.vn

 

2. Hội đồng nhân dân xã

 

2.1. Chủ tịch: TRẦN XUÂN HẠNH

 

-     Số điện thoại: 0912 548 184

           -     Địa chỉ Email: hanhtx@vinhphuc.gov.vn

2.2.Phó chủ tịch: TẠ KIM ĐỒNG

   - Số điện thoại: 0986 207 809

- Địa chỉ Email: dongtk@vinhphuc.gov.vn

 

3. UBND xã Đồng Ích

    - Số điện thoại: 02113 831219          

    - Địa chỉ Email: dongich@vinhphuc.gov.vn

 

3.1. Chủ tịch: NGUYỄN CHÍ THANH

    - Số điện thoại: 02113.609.168

- Địa chỉ Email: thanhnc@vinhphuc.gov.vn

3.2. Phó chủ tịch: TRẦN VĂN ĐỨC

- Số điện thoại: 0974 717 433

- Địa chỉ Email:  ductv2@vinhphuc.gov.vn


 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục