Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Xuân Lôi

 

1. Đảng ủy xã Xuân Lôi:

1.1. Bí thư Đảng ủy: NGUYỄN HỒNG LỰC      

- Số điện thoại: 0977.721.617

- Địa chỉ Email: lucnh@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, HĐND

1.2. Phó Bí thư thường trực: NGUYỄN QUỐC CHIẾN

   - Số điện thoại: 02113 830552

- Địa chỉ Email: chiennq@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Đoàn thể.

 2. Hội đồng nhân dân xã Xuân Lôi

2.1. Chủ tịch NGUYỄN HỒNG LỰC        

- Số điện thoại: 0977.721.617

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

2.2.Phó chủ tịch: NGUYỄN THIỆU TRƯỜNG

   - Số điện thoại: 02113 830552

- Địa chỉ Email: truongnt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách Hội đồng nhân dân

 3. UBND xã Xuân Lôi

- Số điện thoại: 02113 830552

- Địa chỉ Email: ubxuanloi@gmail.com

 

3.1. Chủ tịch: ĐỖ HỮU ĐẠO

   - Số điện thoại: 0904.335.291

- Địa chỉ Email: daodh@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác chính quyền

3.2. Phó chủ tịch: NGUYỄN HỒNG PHI

- Số điện thoại: 02113 830552

- Địa chỉ Email: phinh@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

3.3. Phó chủ tịch: NGUYỄN THIỆU NGUYÊN

   - Số điện thoại: 02113 830552

- Địa chỉ Email: nguyennt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hoá – Xã hội

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục