GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Hội nạn nhân CĐDC điôxin

Số điện thoại: 0211.3 636795

 

1. CHỦ TỊCH HỘI : ĐỖ CAO CHỨC

- Số điện thoại: 0912976154

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của hội da cam trên địa bàn huyện.

2. PHÓ CHỦ TỊCH HỘI: NGUYỄN THỊ QUYẾN

 - Số điện thoại: 0211.3 636795

- Lĩnh vực phụ trách : Giúp việc cho chủ tịch. 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Hội:

- Vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội phát huy truyền thống dân tộc “ Thương người như thể thương thân” đùm bọc, thương yêu giúp đỡ các Nạn nhân về tinh thần vật chất, nhằm vượt qua đau đớn về thể xác, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, khuyến khích nạn nhân chiến thắng bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan để tiếp tục lao động cống hiến cho xã hội.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân chất độc da cam.

- Đại diện cho các NNCDDC Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan ,tổ chức trong nước, trong quan hệ quốc tế và trong đấu tranh buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do họ gây ra.

-Tập hợp động viên NN CDDDC khắc phục khó khăn phát huy khả năng tham gia các hoạt động xã hội, hoà nhập cộng đồng, chấp hành pháp luật Nhà nước.

 -Tổ chức các hoạt động và vận động sự đóng góp của các cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp.... trợ giúp về vật chất và tinh thần để cùng nhà nước tạo điều kiện cho NN cải thiện đời sống, hoà nhập cộng đồng, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động hội.

- Đề xuất kiến nghị với Nhà nước ban hành bổ xung, sử đổi cơ chế chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NN.

         - Mở rộng hợp tác Quốc tế, tranh thủ nguồn tài trợ của các tổ chức,cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo, giúp đỡ cho NN. Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của hội phù hợp với luật pháp của Việt Nam,Tham gia đối ngoại nhân dân vì lợi ích của NN chất độc Da cam. 

 

Ngày đăng: 22/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục