GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

BẢO HIỂM XÃ HỘI

 Số điện thoại: 02113.830.201 – 02113.892.301

 

1. Giám đốc: NGUYỄN HỮU SƠN

Số điện thoại: 01254186666

Địa chỉ Email:

Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung

 

 2. Phó Giám đốc: PHẠM ANH TOÀN

Số điện thoại: 0978388665

Địa chỉ Email: 

Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách thu BHXH, BHYT,  BHTN, bắt buộc; in và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

3.1. Chức năng:

- Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật. 

- BHXH huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của giám đốc BHXH tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện.

- BHXH huyện có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. 

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng, trình giám đốc BHXH tỉnh kế họach phát triển BHXH huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế họach, chương trình sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH,BHYT, BHTN; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo phân cấp.

- Thực hiện thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ bao gồm : ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, khám chữa bệnh BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động; nhân dân.

-  Tổ chức thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên hàng tháng, 1 lần cho đối tượng đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.

- Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng.

- Quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ BHXH,BHYT cho các tổ chức và cá nhân tham gia BHXH.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH,BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện BHXH,BHYT.

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện BHXH,BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đòan yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục