GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

TÒA ÁN NHÂN DÂN

- Số điện thoại: 02113 830 120

- Địa chỉ Email: tandlapthach@vinhphuc.gov.vn

 

1.  Chánh án - Thẩm phán: TRẦN VĂN SƠN

- Số điện thoại: 02113 829 968

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch. Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện. Phụ trách công tác thi hành án hình sự; trực tiếp phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hôn nhân và gia đình; phân công Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử các vụ án và Thư ký Tòa án ngồi thư ký phiên tòa.

2. Phó Chánh án - Thẩm phán : NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

- Số điện thoại: 02113 830 120

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp việc cho Chánh án và thực hiện ủy quyền của đồng chí Chánh án khi đồng chí Chánh án vắng mặt. Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện. Trực tiếp phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân huyện:

- Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng giải quyết, xét xử các vụ án, việc dân sự sơ thẩm: xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm có khung hình phạt tối đa đến 15 năm tù theo Khoản 1 Điều 170 Bộ luật tố tụng hình sự; các vụ việc sơ thẩm theo quy định tại Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 29 Luật tố tụng hành chính.

- Giải quyết những việc khác theo thẩm quyền do pháp luật quy định như: quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài; ra quyết định thi hành án hình sự; hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; ra quyết định miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm mức hình phạt đã tuyên; ra quyết định xoá án tích, v.v…

- Trong phạm vi chức năng của mình, Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bằng hoạt động của mình, Toà án góp phần tuyên truyền, giáo dục công dân trên địa bàn huyện trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những nguyên tắc của xã hội, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

- Ngoài ra, Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch còn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Nhà nước, ngành Tòa án phân công và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục