GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Hội Chữ thập đỏ

- Số điện thoại: 02113.830.527

- Địa chỉ Email: ctdlapthach@vinhphuc.gov.vn 

1. Chủ tịch Hội: TRẦN VĂN TOÀN

         - Số điện thoại: 02113.830.527

- Địa chỉ Email: toantv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

          2.1. Chức năng:

- Hội Chữ thập đỏ huyện là một tố chức xã hội mang tính chất đặc thù làm nòng cốt trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện một số chính sách xã hội của huyện.

- Hội CTĐ dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy Đảng, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước, sự giúp đỡ mọi mặt của các cấp và hoạt động theo điều lê Hôi CTĐ Viêt Nam.

         2.2.Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội trong các lĩnh vực: cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, chăm sóc,giúp đỡ nạn nhân gặp thiên tai, những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, nguời già không nơi nương tựa...giúp đỡ những người hoạn nạn, khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

- Tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng của nhà nước trong lĩnh vực sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu cứu người, tham gia chương trình vệ sinh phòng bệnh và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các cơ quan đoàn thể, ban ngành thực hiện một số nhiệm vụ của Hội; Tăng cường quan hệ hợp tác các tỉnh bạn để trao đổi và học tập kinh nghiệm.

- Xây dựng Hội vững mạnh, phát triến tố chức và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ.

 

Ngày đăng: 19/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục