Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Emai: ctlapthach@vinhphuc.gov.vn

 

1. Trưởng phòng: VŨ CAO KHẢI

- Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng phòng Công Thương.

- Số điện thoại: 0913.909.269

- Địa chỉ Email: vucaokhailt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách chung.

          + Trực tiếp phụ trách công tác quản lý cán bộ trong đơn vị.

          + Là người chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về mọi hoạt động của phòng.

          + Phụ trách và điều hành công việc chuyên ngành giao thông, xây dựng; Khoa học và công nghệ; Hạ tầng kỹ thuật đô thị.

          + Ký duyệt các văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền.

          + Phân công, phân nhiệm, giao việc cho cán bộ trong phòng hoạt động.

          + Tham dự các cuộc họp, hội thảo…của huyện, tỉnh khi có công văn.


2. Phó Trưởng phòng: TRƯƠNG THÁI DŨNG

- Số điện thoại: 0982.395.885

- Địa chỉ Email: truongthaidung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách :

+ Phụ trách và điều hành công tác quản lý nhà nước về: Quản lý công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch về xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở; quản lý các mốc giới, chỉ giới, cốt xây dựng, chính sách nhà ở và công sở, quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở, khoa học công nghệ …

+ Phụ trách và điều hành công tác quản lý nhà nước về: Giao thông, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại.

+ Cùng đồng chí trưởng phòng quản lý, điều hành mọi hoạt động trong đơn vị.

          + Trực tiếp quản lý lập quy hoạch và kế hoạch về xây dựng, kiến trúc; quản lý, hướng dẫn cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện.

          + Tham gia thẩm định và chịu trách nhiệm với kết quả thẩm định Dự toán-Thiết kế, các công trình giao thông, xây dựng khi được phân công.

          + Thay mặt đồng chí trưởng phòng (khi được uỷ quyền) ký các văn bản thuộc thẩm quyền của phòng.

          + Thay mặt đồng chí trưởng phòng dự các hội nghị, hội thảo… của huyện, tỉnh khi được uỷ quyền.

          + Viết báo cáo phần việc được phân công phụ trách.

3. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Chức năng: Phòng KT-HT là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị), giao thông, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.

- Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm, hàng năm, hàng tháng, các chương trình, dự án đầu tư về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, khoa học và công nghệ

 

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục