Giới thiệu các tổ chức

Trường THPT Triệu Thái 

- Số điện thoại: 02113.830.089; 02113.830.443

- Địa chỉ Email: c3trieuthai@vinhphuc.edu.vn

- Chức năng nhiệm vụ: Giáo dục trung học phổ thông.

 

  

1. Hiệu trưởng: 

         - Số điện thoại: 

         - Địa chỉ Email: 

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, công tác Đảng trong trường học.

  2. Phó hiệu trưởng: HÀ TRỌNG BÌNH

          - Số điện thoại: 0912524339

         - Địa chỉ Email: hatrongbinh.phttrieuthai@vinhphuc.edu.vn

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn, kiểm định chất lượng giáo dục, công tác Đoàn thanh niên.

  3. Phó hiệu trưởng: NGUYỄN CÔNG HIẾU

          - Số điện thoại: 0976953345

          - Địa chỉ Email: nguyenconghieu.phttrieuthai@vinphuc.edu.vn

          - Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách cơ sở vật chất, công tác nhân sự.

   4. Phó hiệu trưởng: ĐỖ XUÂN THUỶ

          - Số điện thoại: 0914334575

          - Địa chỉ Email: doxuanthuy.phttrieuthai@vinphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách CNTT, bồi dưỡng GV, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn.

 

 

 

 

 

 


 


Ngày đăng: 02/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục