GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Ngọc Mỹ

- Số điện thoại: 0989.791.964

       - Địa chỉ Email: thokd@vinhphuc.gov.vn

 

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

    1. Đồng chí: Trần Việt Hùng

    - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

    - Số điện thoại: 0988944078

    - Địa chỉ Email: hung76ltvp@gmail.com

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, trưởng ban Tổ chức

    2. Đồng chí: Nguyễn Thành Chung

    - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

    - Số điện thoại: 0976656877

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, trưởng khối Dân vận, Trưởng ban Tyên giáo

    3. Đồng chí: Trần Văn Cầm

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

    - Số điện thoại: 0335791660

    - Địa chỉ Email: Camtv@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Hội đồng nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

4. Đồng chí: Khổng Doãn Thọ

    - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0989.791.964

    - Địa chỉ Email: thokd@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền

    5. Đồng chí: Tạ Minh Tuấn

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0976039666

    - Địa chỉ Email: TuanTM@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

để Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ký chứng thực.

    - Đôn đốc, điều hòa hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, các cơ quan thông tấn báo chí.

    - Chỉ đạo giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Hội đồng nhân dân theo quy định.Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục