Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Ngọc Mỹ

1. Đảng ủy xã Ngọc Mỹ:

1.1. Bí thư: NGUYỄN ĐỨC DUNG

- Số điện thoại: 0169.702.6379

            - Địa chỉ Email: dungnd4@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, HĐND

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: NGUYỄN ĐÌNH KHANG

- Số điện thoại: 0985.852.911

            - Địa chỉ Email: khangnd3@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, ủy ban kiểm tra Đảng ủy

 

 

2. Hội đồng nhân dân xã Ngọc Mỹ:

 

2.1. Chủ tịch: NGUYỄN ĐỨC DUNG

- Số điện thoại: 0169.702.6379

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

2.2. Thường trực HĐND: VŨ VĂN ĐƯỜNG

- Số điện thoại: 01665.336.027

            - Địa chỉ Email: duongvv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách Hội đồng nhân dân

 

 

3. UBND xã Ngọc Mỹ:

- Số điện thoại:

            - Địa chỉ Email: ngocmy@vinhphuc.gov.vn

 

3.1. Chủ tịch: KHỔNG DOÃN THỌ

          - Số điện thoại: 0989.791.964

          - Địa chỉ Email: thokd@vinhphuc.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền

3.2. Phó chủ tịch: TRẦN QUỐC TÂM

- Số điện thoại: 0989.631.378

          - Địa chỉ Email: tamtq@vinhphuc.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối kinh tế

 

3.3. Phó chủ tịch: TRẦN VĂN CẦM

          - Số điện thoại: 01635.791.660

          - Địa chỉ Email: camtv@vinhphuc.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối văn xã

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục