GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI

- Số điện thoại: 0211.3632.662

- Địa chỉ Email:  Asvho.lapthach@gmail.com  

- Chức năng, nhiệm vụ: Thu hút các nguồn lực của cộng đồng xã hội trong và ngoài nước để bảo trợ NTT&TEMC trên địa bàn huyện Lập Thạ 

 

1. Chủ tịch Hội: BÙI VĂN MÙI

- Số điện thoại: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác Hội, công tác đối nội, đối ngoại

2. Phó chủ tịch Hội: ĐỖ XUÂN HẬU

- Số điện thoại: 01686184684

- Thường trực cơ quan, văn phòng, chỉ đạo Hội cơ sở thực hiện nhiệm vụ của Hội

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục