GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu xã Xuân Hòa


I. Tên cơ quan, đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa

- Số điện thoại: 02113. 602.170

- Địa chỉ Email:

Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện tại điều 33 của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp. ủy quyền cho UBND xã

II. Các đồng chí lãnh đạo:

1. Đồng chí: Hoàng Ngọc Thủy

- Chức vụ: Bí thư đảng ủy.

- Số điện thoại: 0989742308

- Địa chỉ Email: hoangthuy.xhltvp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách công tác đảng theo các quy định của đảng

2. Đồng chí: Hoàng Kim Hùng

- Chức vụ: Phó bí thư, thường trực đảng ủy – CT HĐND - chủ nhiệm UBKT đảng ủy

- Số điện thoại: 0986590147

- Địa chỉ Email: hoangkimhungxh@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách công tác đảng theo các quy định của đảng

+ Phụ trách Công tác HDND xã theo Luật

+ Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

3.  Đồng chí: Nguyễn Văn Hải

- Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân xã

- Số điện thoại: 0978074099

- Địa chỉ Email: haixuanhoalapthach@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác của UBND xã theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương

4.  Đồng chí: Lăng Việt Hùng

- Chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân xã

- Số điện thoại: 0979127578

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc của UBND xã do chủ tịch UBND xã phân công hoặc  ủy quyền

5.  Đồng chí: Nguyễn Thị Trọng

- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

- Số điện thoại: 0979155107

Địa chỉ Email: Trongxuanhoa@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách các lĩnh vực theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương quy định

 

+ Là đại biểu hoạt động chuyên trách, thực hiện các nhiệm vụ khi được chủ tịch HĐND xã phân công hoặc ủy quyền.

 

Ngày đăng: 16/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục