Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu Thị trấn Lập ThạchGiới thiệu thị trấn Lập Thạch

- Số  điện thoại: 0211.3830485

- Địa chỉ Email: thitranlapthach@vinhphuc.gov.vn

 

1. Đảng ủy Thị trấn Lập Thạch: 

1.1. Bí thư Đảng ủy: NGUYỄN NGỌC NGHĨA

- Số điện thoại: 0964544555

- Địa chỉ Email: nghiann@vinhphuc.gov.vn

1.2. Phó Bí thư thường trực:  NGUYỄN QUANG MẬN

- Số  điện thoại: 0914281785

         - Địa chỉ Email:

1.3. Phó bí thư: NGUYỄN CÔNG TUẤN

- Số điện thoại: 0986881313

 - Địa chỉ Email: tuannc@vinhphuc.gov.vn

 

2. Hội đồng nhân dân Thị trấn Lập Thạch

2.1. Chủ tịch NGUYỄN NGỌC NGHĨA

- Số điện thoại: 0964544555

- Địa chỉ Email: nghiann@vinhphuc.gov.vn

2.2.Phó chủ tịch: DƯƠNG ĐỨC LỘC

- Số điện thoại: 0985925324

- Địa chỉ Email: locdd@vinhphuc.gov.vn

 

3. UBND Thị trấn Lập Thạch

3.1. Chủ tịch: NGUYỄN CÔNG TUẤN

- Số điện thoại: 0986881313

- Địa chỉ Email: tuannc@vinhphuc.gov.vn

3.2. Phó chủ tịch: NGUYỄN VĂN MINH

- Số  điện thoại: 0985511968

- Địa chỉ Email: minhnv8@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục