Giới thiệu các tổ chức

NGÂN HÀNG NN&PTNT LẬP THẠCH

- Số điện thoại: 0211 3830 506 – FAX: 0211 3830 506

- Địa chỉ Email: nhnnlapthach@vinhphuc.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Kinh Doanh - Tiền Tệ

 

1. Giám đốc: TRẦN ĐĂNG KHÔI

- Số điện thoại CĐ: 0211 3830 506

          - Địa chỉ Email: hoannguyenthi9@agribank.com.vn

          - Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách Chung

2. Phó Giám Đốc: NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÝ

          - Số điện thoại CĐ: 0211 3830 418

          - Địa chỉ Email: 

          - Lĩnh vực phụ trách: Kế toán ngân quỹ - Sản phẩm Dịch vụ

 

 3. Phó Giám Đốc: CAO SƠN THỌ

          - Số điện thoại: 0211 3830 506

          - Địa chỉ Email:

Ngày đăng: 18/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục