GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

NGÂN HÀNG NN&PTNT LẬP THẠCH

- Số điện thoại: 0211 3830 142

- Địa chỉ Email: 

- Chức năng, nhiệm vụ: Hỗ trợ tăng trưởng, luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn.

 

1. Giám đốc: TRẦN ĐĂNG KHÔI

- Số điện thoại: 0982596096

          - Địa chỉ Email: trandangkhoiltv@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách Chung

2. Phó Giám Đốc: NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÝ

          - Số điện thoại CĐ: 0827180000

          - Địa chỉ Email: lynguyenthuong@agribank.com.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Tín dụng, dịch vụ.

 

 3. Phó Giám Đốc: CAO SƠN THỌ

          - Số điện thoại: 0984079939

          - Địa chỉ Email:caosontho@agribank.com.vn

           -Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

Ngày đăng: 18/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục