Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu xã Tử Du

 

UBND xã Tử Du

Số điện thoại: 02113830495

Địa chỉ Email: ubndtudu@gmail.com

2. Các đồng chí lãnh đạo

* Đồng chí: Nguyễn Trung Thành

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã

- Số điện thoại: 0941980758 

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, HĐND

*Đồng chí: Nguyễn Tiến Thiệp

- Chức vụ: PBT Đảng ủy- CTUBND xã

- Số điện thoại: 0984.012.288

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung về lĩnh vực nhà nước

*Đồng chí: Hà Thành Tích

- Chức vụ: PBT TT Đảng ủy

- Số điện thoại: 0979.080.633

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Đoàn thể

*Đồng chí: Nguyễn Văn Sâm

- Chức vụ: PCT HĐND xã

- Số điện thoại: 0987.917.345

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách HĐND

*Đồng chí: Trần Văn Lương

- Chức vụ: PCT UBND xã

- Số điện thoại: 0973.394.539

- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, Văn hóa- xã hội

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục