GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

- Số điện thoại CĐ: 02113.830.150

- Địa chỉ Email: ldtbxhlapthach@vinhphuc.gov.vn

 

1. Trưởng phòng: ĐỖ THỊ HÒA

         - Số điện thoại: ................

- Địa chỉ email: ..........@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

2. Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ HÀ

          - Số điện thoại: 0979 907 866

- Địa chỉ email: hant6@vinhphuc.gov.vn

-  Lĩnh vực phụ trách: chính sách Người có công, bình đẳng giới.

3. Phó trưởng phòng: NGUYỄN CHUNG PHONG

         - Số điện thoại: 

- Địa chỉ email: thieund@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lao động việc làm, Bảo trợ xã hội, giảm nghèo, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng LĐTB&XH:

Phòng Lao động TB&XH có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giảm nghèo, giải quyết việc làm, lao động, dạy nghề, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công , bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục