GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Hợp Lý


1.Tên cơ quan: UBND xã Hợp Lý

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email:

- Chức năng, nhiệm vụ:

2. Các đồng chí lãnh đạo:

* Đồng chí: Nguyễn Quang Tuyến

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-  Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại: 0982288178

- Địa chỉ Email: ……………………

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng bộ và HĐND xã

* Đồng chí : Khương Văn Hội

- Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy- CN UBKT Đảng ủy.

- Số điện thoại: 0976553554

- Địa chỉ Email: quochoidchoply@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng bộ và UBKT Đảng ủy

* Đồng chí : Nguyễn Thế Hưng

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại: 0977878554

- Địa chỉ Email:…………………………

- Lĩnh vực phụ trách: UBND xã

* Đồng chí : Nguyễn Xuân Hồng

- Chức vụ: Thường vụ Đảng ủy- Phó Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại: 0983894191

- Địa chỉ Email: xuanhonghoply@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: UBND xã

* Đồng chí : Đặng Hồng Sơn

- Chức vụ: Đảng ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại: 0979894462

- Địa chỉ Email: danghongsonltvp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: HĐND xã

- Số điện thoại: 02113.638.461

- Địa chỉ Email: cctslo.vph@gdt.gov.vn 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục