Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Hợp Lý1. Đảng ủy xã Hợp Lý:

 

 

1.1. Bí thư Đảng ủy: NGÔ KIM HÙNG      

- Số điện thoại: 0983.894.036

- Địa chỉ Email: hungnk@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

1.2. Phó Bí thư : NGUYỄN VĂN LÂN

- Số điện thoại: 0982.730.098

- Địa chỉ Email: lannv@vinhphuc.gov.vn

2. Hội đồng nhân dân xã Hợp Lý 

 

 

2.1. Chủ tịch:  NGUYỄN VĂN LÂN

             - Số điện thoại: 0982.730.098 

             - Địa chỉ Email: lannv@vinhphuc.gov.vn

 

2.2.Phó chủ tịch: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

            - Số điện thoại: 0984.205.374

             - Địa chỉ Email : cuongnv@vinhphuc.gov.vn

3. UBND xã Hợp Lý

- Số điện thoại: 02113.894.191

- Địa chỉ Email: Hoply@vinhphuc.gov.vn

 

 

3.1. Chủ tịch: NGUYỄN KIM PHỤNG

         - Số điện thoại: 0974.171.666

         - Địa chỉ Email: phungnk@vinhphuc.gov.vn

 

3.2. Phó chủ tịch: NGUYỄN THẾ HƯNG

         - Số điện thoại: 0977.878.554

         - Địa chỉ Email: hungnt@vinhphuc.gov.vn            

 

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục