GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Hợp Lý


1.Tên cơ quan: Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Hợp Lý

- Số điện thoại: 02113894191

- Địa chỉ Email: ubndhoply@gmail.com

2. Các đồng chí lãnh đạo:

* Đồng chí: Nguyễn Quang Tuyến

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại: 0982288178

- Địa chỉ Email: quangtuyenhoply@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng bộ và HĐND xã

* Đồng chí : Khương Văn Hội

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại: 0976553554

- Địa chỉ Email: dc.hoply@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chính quyền

* Đồng chí : Nguyễn Thế Hưng

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy.

- Số điện thoại: 0977878554

- Địa chỉ Email:…………………………

* Đồng chí : Nguyễn Xuân Hồng

- Chức vụ: Thường vụ Đảng ủy- Phó Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại: 0983894191

- Địa chỉ Email: xuanhonghoply@gmail.com

* Đồng chí : Đặng Đức Hiệp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại: 0973080007

- Địa chỉ Email: dangduchiep1976@gmail.com

* Đồng chí : Đặng Hồng Sơn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại: 0979894462

- Địa chỉ Email: danghongsonltvp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: HĐND xã

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục