Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu xã Bắc Bình

1. Đảng ủy xã Bắc Bình: 

1.1. Bí thư: NGUYỄN QUANG TỊNH

- Số điện thoại: 02112.891.108

- Địa chỉ Email: tinhnq@vinhphuc.gov.vn

 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, HĐND

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: ĐỖ VĂN TUẤN

- Số điện thoại: 02113.831.192

- Địa chỉ Email: tuandv3@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng uỷ

  

 

2. UBND xã Bắc Bình:

- Số điện thoại: 02113.831.192 – 02113.891.108

- Địa chỉ Email:  

 

2.1. Chủ tịch: ĐỖ VĂN TUẤN

- Số điện thoại: 02113.831.192

- Địa chỉ Email: tuandv3@vinhphuc.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền 

 

2.2. Phó chủ tịch: PHÙNG XUÂN THÀNH

         - Số điện thoại:

         - Địa chỉ Email:                                                          

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hóa – xã hội.

 

          2.3. Phó Chủ tịch: ĐỖ VĂN TIẾN

 

          - Số điện thoại:

         - Địa chỉ Email: tiendv2@vinhphuc.gov.vn

 

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Kinh tế.

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục