Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu xã Thái Hòa

1. Đảng ủy xã Thái Hoà:

 

1.1. Bí thư Đảng ủy: HOÀNG VĂN HÙNG        

- Số điện thoại: 0988.826.457

- Địa chỉ Email: hunghv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, HĐND

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: NGUYỄN THỊ THU HOA

   - Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: thuhoant@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Đoàn thể.

2. Hội đồng nhân dân Thái Hoà

 

2.1. Chủ tịch: HOÀNG VĂN HÙNG

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: hunghv@vinhphuc.gov.v

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

2.2.Phó chủ tịch: NGUYỄN THỊ CHÍ

   - Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: chint@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách Hội đồng nhân dân

 

3. UBND xã Thái Hoà

 

   - Số điện thoại:                             

 

- Địa chỉ Email: thai hoa@vinhphuc.gov.vn

 

3.1. Chủ tịch: HÀ VĂN SƠN

   - Số điện thoại: 0988.109.728

- Địa chỉ Email: sonhv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác chính quyền

 

3.2. Phó chủ tịch: PHẠM VĂN HẢI

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: haipv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

 

3.3. Phó chủ tịch: HOÀNG HẢI HẠNH

   - Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: hanhhh@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hoá – Xã hội

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục