GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

HỘI NÔNG DÂN

 

- Số điện thoại: 02113830597

- Địa chỉ Email:

hndlapthach@gmail.com

 

 

1. Chủ tịch Hội: ĐỖ TIẾN YÊN

           - Ủy viên BCH Huyện ủy- Chủ tịch HND huyện.

 

          - Số điện thoại: 01287101972

 

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

2. Phó chủ tịch Hội: NGUYỄN THỊ THU HÀ

 

            - Số điện thoại: 0977443707.

 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các hoạt động phong trào của Hội nông dân.

 

3. Phó chủ tịch Hội: BÙI THỊ THU THỦY

 

              - Số điện thoại: 0988 118663.

 

              - Lĩnh vực phụ trách: Công tác hội

 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Hội nông dân:

 

3.1. Chức năng:

 

- Hội nông dân huyện Lập Thạch là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp nông dân, có chức năng đại diện giai cấp nông dân và tổ chức phong trào nông dân; tham mưu trực tiếp cho cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương về công tác Hội và phong trào nông dân của huyện.

 

- Vận động giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt.

 

- Đại diện cho giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.

 

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.

 

3.2. Nhiệm vụ:

 

- Tuyên truyền giáo dục – pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu biết đúng đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà Nước, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Tổ chức học tập để nâng cao trình độ KHKT và sản xuất kinh doanh cho hội viên nông dân, nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội.

 

- Vận động hội viên học tập và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho nông dân. Vận động nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

- Tập hợp đông đảo nông dân vào hội vững mạnh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

- Mở rộng các quan hệ đối ngoại theo đường lối của Đảng trên tinh thần hữu nghị hợp tác bình đẳng và cùng có lợi.

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục