Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu thị trấn Hoa Sơn

1. Đảng ủy Thị trấn Hoa Sơn: 

1.1. Bí thư Đảng ủy: HOÀNG VĂN LŨY  

- Số điện thoại: 0983 423 269.

- Địa chỉ Email: luyhv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: NGUYỄN CHÍ CÔNG

- Số điện thoại: 0985 797 605

- Địa chỉ Email: congnc@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Đoàn thể.

 

2. Hội đồng nhân dân Thị trấn Hoa Sơn

 

2.1. Chủ tịch HOÀNG VĂN LŨY     

- Số điện thoại: 0983 423 269.

- Địa chỉ Email: luyhv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

2.2.Phó chủ tịch: NGUYỄN VĂN HUYÊN

- Số điện thoại: 0988 385 295

- Địa chỉ Email: huyennv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách Hội đồng nhân dân

 

3. UBND Thị trấn Hoa Sơn

 

- Số điện thoại: 02113 637 655

- Địa chỉ Email: hoason@vinhphuc.gov.vn

 

3.1. Chủ tịch: NGUYỄN THANH LONG

- Số điện thoại: 0989 343 720

- Địa chỉ Email: longnt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung về lĩnh vực nhà nước

 

3.2. Phó chủ tịch: HÀ CÔNG ĐỊNH

- Số điện thoại: 0983 423 278

- Địa chỉ Email: dinhhc@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

 

3.3. Phó chủ tịch: ĐỖ THỊ KIM LIÊN

- Số điện thoại: 01683 899 744

- Địa chỉ E: liendt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hoá –xã hội

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục