Tin văn hóa xã hội

Đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Nhân dân 04/04/2020

Đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của Nhân dân đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ......

Ủy ban nhân dân huyên