Ủy ban nhân dân huyên
Tin kinh tế

Thành công từ Mô hình nuôi thỏ 30/12/2019

Mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn, anh Khổng Minh Hùng ở thôn Cầu Dưới, xã Quang Sơn đã đầu tư mô hình nuôi thỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần ổn định cuộc sống......