XỬ PHẠT

QĐ:Xử phạt vi phạm hành chính - Mai Xuân Thuấn - Việt Trì, Phú Thọ (28/04/2022)

/,Xét đề nghị của Công an huyện tại Văn bản số 422/CV-CALT ngày 20/4/2022 về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính...

Xử phạt vi phạm hành chính: Lăng Văn Thanh - Xuân Hòa (16/03/2022)

,/Xử phạt vi phạm hành chính: Lăng Văn Thanh - Xuân Hòa...

Xử phạt vi phạm hành chính: Trần Văn Nghị - Sơn Đông (14/03/2022)

,/Xử phạt vi phạm hành chính: Trần Văn Nghị - Sơn Đông...

Xử phạt vi phạm hành chính: Hoàng Văn Đắc, xã Thái Hòa (23/03/2022)

/,Xử phạt vi phạm hành chính: Hoàng Văn Đắc, xã Thái Hòa...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Nguyễn Văn Long (01/03/2022)

,/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Nguyễn Văn Long...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Lê Duy Hưng (03/03/2022)

,/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Lê Duy Hưng...

Xử phạt vi phạm hành chính Phạm Văn Phi (14/02/2022)

/,Xử phạt vi phạm hành chính Phạm Văn Phi...

Xử phạt vi phạm hành chính Diệp Văn Đại (14/02/2022)

/,Xử phạt vi phạm hành chính Diệp Văn Đại...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Trần Thùy Dung - TP Yên Bái) (24/11/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Trần Thùy Dung - TP Yên Bái)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Phạm Thị Hiền - Thị trấn Lập Thạch) (17/11/2021)

.,Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Phạm Thị Hiền - Thị trấn Lập Thạch)...