THÔNG BÁO

THÔNG BÁO: Danh mục nội dung, tài liệu thi tuyển công chức cấp xã huyện Lập Thạch năm 2022 (Vòng 1) (16/03/2022)

,/THÔNG BÁO: Danh mục nội dung, tài liệu thi tuyển công chức cấp xã huyện Lập Thạch năm 2022 (Vòng 1)...

Cảnh báo cháy rừng từ ngày 11-20/3/2022 (11/03/2022)

Cảnh báo cháy rừng từ ngày 11-20/3/2022...

THÔNG BÁO: Thi tuyển công chức cấp xã huyện Lập Thạch năm 2022 (28/02/2022)

,/Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Lập Thạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. UBND huyện Lập Thạch Thông báo như sau:...

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Ổ Gà thôn Hữu Phúc, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (18/01/2022)

,/THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Ổ Gà thôn Hữu Phúc, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc...

THÔNG BÁO: Giá thóc thu giao khoán quỹ đất công ích năm 2022 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh (20/01/2022)

Thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm, Sở Tài chính có Công văn lấy ý kiến tham gia về giá thóc để thu giao khoán quỹ đất công ích năm 2022 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh....

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyết giải quyết của của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (14/02/2022)

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 126 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục 20 thủ tục hành chính chu...

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà/nơi lưu trú. (14/02/2022)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà/nơi lưu trú....

Thanh lý tài sản (14/01/2022)

Tên tài sản bán thanh lý: Phế liệu thu hồi được từ phá dỡ để cải tạo, sửa chữa công trình nhà làm việc 3 tầng phòng Giáo dục và Đào tạo...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cầu thần thôn Đá Trắng, Gốc Đa thôn Vinh Phú xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch (27/12/2021)

Căn cứ Quyết định số 3201/UBND ngày 22/12//2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch...

Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp ngày 26/12/2021 (27/12/2021)

Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại cuộc họp ngày 26/12/2021...