THÔNG BÁO

THÔNG BÁO: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến TL.306 - Trường Mầm non - Đình Tây Hạ - Đê Hữu sông Phó Đáy, xã Bàn Giản (20/05/2021)

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến TL.306 - Trường Mầm non - Đình Tây Hạ - Đê Hữu sông Phó Đáy, xã Bàn Giản...

THÔNG BÁO: Người có thẩm quyền thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (20/05/2021)

Để thực hiện trao đổi, cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Y tế thông báo người có thẩm quyền cung cấp thông tin, như sau...

CÔNG ĐIỆN: Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò (20/05/2021)

Để công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh VDNC đảm bảo kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:...

Thông báo về việc miễn, giảm phí dịch vụ ngân hàng (19/05/2021)

Thông báo về việc miễn, giảm phí dịch vụ ngân hàng...

THÔNG BÁO: Về việc công nhân công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch dương tính với vi rút SARS - CoV -2 (13/05/2021)

Theo Thông báo y tế sáng ngày 13/5/2021 của CDC Vĩnh Phúc, kết quả xét nghiệm của bà Trần Thị Hảo (là người ở cùng với chùm ca bệnh dương tính ở thôn Sau Ga – xã Tử Du – huyện Lập Thạch; là công nhân tại Xưởng 1 Total Công ty TNHH Lợi Tín) đã dương tín...

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (12/05/2021)

Thực hiện Bản cam kết của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 ngày 19/3/2021; Công văn số 2343/UBND-HCC1, ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện c...

Chỉ thị Về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (12/05/2021)

Theo kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường không khí hàng năm cho thấy, mức độ ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hướng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt và sức khỏe...

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn tương tác với Cổng Dịch vụ công của tỉnh qua ứng dụng Zalo và thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Sở Kế hoạch và Đầu tư (12/05/2021)

Thực hiện Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Bản cam kết của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu với Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế mộ...

THÔNG BÁO: Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công an huyện Lập Thạch (10/05/2021)

Ngày 10/5, Công an huyện Lập Thạch ra thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện....

THÔNG BÁO: Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lập Thạch (12/05/2021)

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc...