THÔNG BÁO

Cảnh báo cháy rừng từ ngày 01-10/5/2022 (29/04/2022)

Yêu cầu BCH PCTT&TKCN (Cơ Quan thường trực PCCCR&BVR) các huyện, thành phố chỉ đạo: Các xã, phường, thị trấn và chủ rừng trên địa bàn, căn cứ tình hình diễn biến thời tiết, cấp dự báo phân công trực PCCCR&BVR Theo dõi diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới....

THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN LẬP THẠCH NĂM 2022 (06/05/2022)

/,TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN LẬP THẠCH NĂM 2022...

THÔNG BÁO: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022 (06/05/2022)

/,Đề nghị các thí sinh có tên trong Thông báo này rà soát thông tin của cá nhân, trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thí sinh liên hệ với cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển......

Thông báo công trình mang điện (04/04/2022)

Để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị điện nơi có công trình điện đi qua, Điện lực Lập Thạch thông báo và đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo cho người dân trên địa bàn được biết...

Thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La – Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến KCN II Lập Thạch (25/03/2022)

Căn cứ Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt án: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La – Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến KCN II Lập Thạch...

THÔNG BÁO Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2022 về thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 (25/03/2022)

UBND huyện Lập Thạch thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại kế hoạch nêu trên, cụ thể như sau:...

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (25/03/2022)

Ngày 21/3/2022, Sở Lao động - TB&XH nhận được công văn số 161/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/3/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2022, Sở Lao động - Thươn...

Thông báo ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên Apache Log4j và Apache HTTP (23/02/2022)

Thông báo ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên Apache Log4j và Apache HTTP...

THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm non xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng. (15/03/2022)

THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm non xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng....

Cảnh báo cháy rừng từ ngày 21 đến ngày 31/03/2022 (21/03/2022)

Cảnh báo cháy rừng từ ngày 21 đến ngày 31/03/2022...