ĐANG MỜI THẦU

ĐẤU GIÁ QSDĐ đối với 45 thửa đất tại thị trấn Lập Thạch (03/08/2021)

.,Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín gián tiếp 01 vòng qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên...

Cải tạo, sửa chữa trường THCS xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch (20/07/2021)

Cải tạo, sửa chữa trường THCS xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch...

Duy trì chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (22/07/2021)

Duy trì chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (đợt 1) (14/07/2021)

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (đợt 1)...

Gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà nhà vệ sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh (29/06/2021)

Gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà nhà vệ sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh...

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông trục chính thôn Bì La, thôn Hạ Ích và thôn Viên Luận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch (05/07/2021)

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông trục chính thôn Bì La, thôn Hạ Ích và thôn Viên Luận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch...

Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học đa năng và hạng mục phụ trợ trường THCS Tử Du (05/07/2021)

Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học đa năng và hạng mục phụ trợ trường THCS Tử Du...

Xây lắp Trường mầm non Hoa Sen thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng, nhà điều hành, khuôn viên, cổng tường rào (28/06/2021)

Xây lắp Trường mầm non Hoa Sen thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng, nhà điều hành, khuôn viên, cổng tường rào...

Cải tạo sửa chữa khu lẻ Đại Lữ trường mầm non xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng + khuân viên, cổng tường rào (08/06/2021)

Cải tạo sửa chữa khu lẻ Đại Lữ trường mầm non xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng + khuân viên, cổng tường rào...

Xây lắp: Nhà lớp học 03 tầng 09 phòng Trường Mầm non Hoa Sen, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (14/06/2021)

Xây lắp: Nhà lớp học 03 tầng 09 phòng Trường Mầm non Hoa Sen, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch...