ĐANG MỜI THẦU

Đấu giá QSD đối với 32 lô đất ở tại khu Đồng Bóng Xanh, thông Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (01/01/2022)

,/Đấu giá QSD đối với 32 lô đất ở tại khu Đồng Bóng Xanh, thông Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch...

Đấu giá QSDĐ ở đối với 21 thửa đất tại khu Đồng Đồn, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (30/12/2021)

,.Đấu giá QSDĐ ở đối với 21 thửa đất tại khu Đồng Đồn, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (16/12/2021)

.,Căn cứ Quyết định số 3114 /UBND ngày 14/12//2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (16/12/2021)

,.Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch....

Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cầu thần thôn Đá Trắng, Gốc Đa thôn Vinh Phú xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch (27/12/2021)

,.Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cầu thần thôn Đá Trắng, Gốc Đa thôn Vinh Phú xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch...

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (khu vực xã Văn Quán, huyện Lập Thạch) (13/10/2021)

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (khu vực xã Văn Quán, huyện Lập Thạch)...

Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Mầm Non xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch (12/10/2021)

Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Mầm Non xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch...

Đấu giá QSD 36 thửa đất tại khu vực Đồng Đồn xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (15/09/2021)

Đấu giá QSD 36 thửa đất tại khu vực Đồng Đồn xã Vân Trục, huyện Lập Thạch...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (26/08/2021)

.,UBND huyện Lập Thạch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD 36 thửa đất ở tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch như sau:...

THÔNG BÁO: đính chính về thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá QSD 45 thửa đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch (19/08/2021)

THÔNG BÁO: đính chính về thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá QSD 45 thửa đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch...