ĐANG MỜI THẦU

Đấu giá QSD 36 thửa đất tại khu vực Đồng Đồn xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (15/09/2021)

Đấu giá QSD 36 thửa đất tại khu vực Đồng Đồn xã Vân Trục, huyện Lập Thạch...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (26/08/2021)

.,UBND huyện Lập Thạch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD 36 thửa đất ở tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch như sau:...

THÔNG BÁO: đính chính về thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá QSD 45 thửa đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch (19/08/2021)

THÔNG BÁO: đính chính về thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá QSD 45 thửa đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch...

ĐẤU GIÁ QSDĐ đối với 45 thửa đất tại thị trấn Lập Thạch (03/08/2021)

.,Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín gián tiếp 01 vòng qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên...

Cải tạo, sửa chữa trường THCS xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch (20/07/2021)

Cải tạo, sửa chữa trường THCS xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch...

Duy trì chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (22/07/2021)

Duy trì chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (đợt 1) (14/07/2021)

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (đợt 1)...

Gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà nhà vệ sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh (29/06/2021)

Gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà nhà vệ sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh...

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông trục chính thôn Bì La, thôn Hạ Ích và thôn Viên Luận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch (05/07/2021)

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông trục chính thôn Bì La, thôn Hạ Ích và thôn Viên Luận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch...

Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học đa năng và hạng mục phụ trợ trường THCS Tử Du (05/07/2021)

Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học đa năng và hạng mục phụ trợ trường THCS Tử Du...