THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (03/06/2016)

Ngày 30/5/2016, Sở Thông tin truyền thông tỉnh đã ban hành Công văn số 255/STTTT-BCXB về việc tuyên truyền Tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016....

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2016 (30/05/2016)

Ngày 27/5/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công văn số 3331/UBND-VX3 về việc thực hiện Công văn số 2784/BYT-KCB, ngày 16/5/2016 của Bộ Y tế về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2016...

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động năm 2016 (20/05/2016)

Sáng ngày 20/5/2016, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Liên Đoàn lao động huyện Lập Thạch và Công ty TNHH Lợi Tín tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động năm 2016....