THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Cung cấp File âm thanh tuyên truyền Covid -19 (09/04/2020)

Cung cấp File âm thanh tuyên truyền Covid -19...

Hiệu quả từ hệ thống truyền thanh Cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 (09/04/2020)

Cùng với các cơ quan thông tin đại chúng, hiện nay hệ thống truyền thanh ở cơ ......

Cung cấp File âm thanh tuyên truyền Covid -19 (06/04/2020)

Cung cấp File âm thanh tuyên truyền Covid -19......

Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về Lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chỉ thị số 16 của Thư tướng Chính phủ (04/04/2020)

Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chỉ thị số 16 của Thư tướng Chính phủ...

Bộ y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khỏe cách ly xã hội chống Covid -19 (04/04/2020)

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam khuyến khích người dân tăng cường vận động thể lực, năng động để giữ sức khỏe......

Vĩnh Phúc đưa Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vào hoạt động từ 0h00’ ngày 01/4/2020 (02/04/2020)

Để giúp người dân có được nguồn thông tin chính thống, nhanh nhất, chính xác nhất, hữu ích nhất ......

Cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/04/2020)

Cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (01/04/2020)

Cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid -19......

Thường trực Huyện ủy chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (01/04/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 31/3/2020, Thường trực Huyện ủy đã ban hành văn bản...

Công điện về việc biện pháp cáp bách phòng, chóng dịch Covid-19 (01/04/2020)

Công điện của Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch...

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)