CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Trường Mầm non Thái Hòa tích cực phòng chống dịch Covid-19 (19/10/2021)

Với tâm lý không được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh Covid-19, Trường Mầm non Thái Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường....

Lập Thạch tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến tỉnh Phú Thọ (19/10/2021)

.Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là liên quan đến tỉnh Phú Thọ trong thời gian gần đây. Huyện Lập Thạch đã khẩn trương thành lập 1 chốt hướng dẫn khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid–19 trên địa bàn huyện. Vị trí chốt được đặ...

Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch (18/10/2021)

.Sáng ngày 18/10/2021, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch. Cùng đi có lãnh đạo huyện Lập Thạch....

Văn bản số 9191/UBND-VX1 của Ban chỉ đạo công tác PCD covid-19 tỉnh về triển khai thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ cho đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh (17/10/2021)

Văn bản số 9191/UBND-VX1 của Ban chỉ đạo công tác PCD covid-19 tỉnh về triển khai thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ cho đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh...

BẢN TIN Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 15/10/2021) (15/10/2021)

BẢN TIN Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 15/10/2021)...

THÔNG BÁO: khẩn trương rà soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 để ngăn chăn dịch xâm nhập vào địa bàn huyện (17/10/2021)

THÔNG BÁO: khẩn trương rà soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 để ngăn chăn dịch xâm nhập vào địa bàn huyện...

Ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quảdịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh (15/10/2021)

Ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quảdịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh...

Văn bản số 3142/SGTVT của Sở Giao thông vận tải về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (15/10/2021)

Văn bản số 3142/SGTVT của Sở Giao thông vận tải về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc....

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 17/10/2021) (17/10/2021)

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 17/10/2021)...

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 16/10/2021) (16/10/2021)

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 16/10/2021)...